Vonalas leképző rendszerek alkalmazása optical flow vizsgálatokban

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Vajta László
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

A diplomamunkám elkészítése során a feladatom egy olyan járműre szerelhető szenzor megvalósíthatóságának vizsgálata volt, mely valamilyen vonalas leképezési eljárással valósítja meg a gépkocsi mozgása közben az annak haladási irányába eső útfelületek ellenőrzését. Ennek érdekében kiterjedt irodalomkutatást végeztem a felületvizsgálati feladatok során alkalmazott módszerek körében, melynek eredményét az alábbi dolgozatban bemutatom, részletesen kitérve az optikai metódusokra, azokon belül is a vonalas leképezési technikákra valamint feldolgozási lehetőségeikre.

A vizsgált eszköz a jövőben egy olyan közösségi közreműködéssel megvalósuló rendszer részét képezheti majd, melyben az egyes mozgó ágensek (járművek), az általuk az utak felületéről készített képfolyamot egy felhőbe továbbítják, ahol ezek feldolgozásra kerülnek, és az így létrejövő információval egy útadatbankot gyarapíthatnak. E lehetőség vizsgálatának céljából kutatást végeztem a manapság használatos útminőség-vizsgálati rendszerekről és közúti adatbankokról, mely során talált eredményeket az alábbi dolgozatban közlöm.

A dolgozatban ismertetem, a rendszer közösségi megvalósíthatóságának érdekében elengedhetetlen, a korszerű járműveken található járművezetőt támogató rendszerek körében végzett kutatásom eredményeit, továbbá kitérek a crowdsourcing projekt létrehozásához elengedhetetlenül szükséges architektúra, a VehicleICT platform bemutatására.

Alábbi munkámban bemutatom egy útfelület-vizsgálatot megvalósító eszköz korlátait, a tulajdonságainak ellenőrzésére készített szimulációt, továbbá működési modelljének tervezési lépéseit, működését. A dolgozatban összehasonlítom a tervezett eszközt a kereskedelmi forgalomban elérhető egyéb rendszerekkel.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.