Vonalkódok felhasználási lehetőségeinek vizsgálata mobil környezetben

OData támogatás
Konzulens:
Schulcz Róbert
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Bár a vonalkódok története az 1950-es években indult, a mai napig meghatározó szerepet töltenek be a kereskedelemben, az iparban, a logisztikában – és úgy általánosságban az élet minden területén. Ezek az egyszerű, de mégis nagyszerű kódok annyira beleintegrálódtak mindennapjainkba, hogy a ma embere számára szinte elképzelhetetlen az az időszak, amikor még nem léteztek.

A technika és a tudományok folyamatos fejlődésben vannak: a vonalkódok története során időről időre a számítógépek újabb és újabb generációja követte egymást. Az ezek közti váltás akadályát a vonalkódok sikerrel vették. Napjainkban az okostelefonok használata jellemző – ezek a készülékek gyakorlatilag miniatűr számítógépeknek tekinthetőek. A vonalkódok újabb igényeknek való megfelelésének egy következő lépcsőfokát a mobil környezethez való alkalmazkodás jelenti.

A modern elvárásoknak nem könnyű megfelelni. Diplomamunkám célja, hogy megvizsgáljam a vonalkódok mobil környezetben való alkalmazási lehetőségeit, megismerjem az ezzel kapcsolatos irodalmat, és mutassak egy példát a mobil környezetben való használatra.

A feladat elvégzését a választott téma megértéséhez szükséges információk összegyűjtésével, valamint a kapcsolódó munkák feltérképezésével kezdem.

Az ismeretek összegzését követően rátérek az elvégzendő szoftverfejlesztési feladatra. Bemutatom a munka során meghozott, az alkalmazás készítésével kapcsolatos mérnöki döntéseket is. A fejlesztési feladat végeztével ismertetem a megvalósítás létrejöttéhez felhasznált információkat (és komponenseket), majd bemutatom a kész alkalmazást.

Munkámat a lehetséges továbbhaladási irányok felvázolásával zárom.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.