Vonzási tér számítása numerikus módszerrel

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Kiss István
Villamos Energetika Tanszék

A villámvédelem célja, hogy egy védendő objektumot villámcsapás következtében ne érjen jelentős károsodás. A primer villámvédelem legfőbb eszköze a felfogóból, levezetőből és földelésből álló villámhárító. Az ez által nyújtott védelmet, a valószínűséggel súlyozott vonzási tér definiálásával jellemezhetjük.

A szükséges számítások szabályos elrendezések esetén analitikus módon is elvégezhetők. Pontos modellek és részletes tereptárgyak vizsgálata során azonban numerikus módszer használata szükséges. Napjaink számítástechnikai fejlettsége nagy felbontás használata mellett teszi lehetővé e kalkulációk elvégzését. Az eredményül kapott vonzási tér értékek kiváló alapot biztosítanak az egyes felfogó elrendezések összehasonlítására.

A villamosenergia-rendszer fokozottan érzékeny a távvezetékek fázisvezetőit érő villámcsapásokra. A jelenlegi kiélezett gazdasági helyzetben nagyon fontos minden kockázat minimalizálása. Ennek megfelelően a – primer védelmet biztosító – védővezetők elhelyezkedését is optimalizálni kell.

Jelen dolgozatban, a kapcsolódó elméleti alapok lefektetése után, numerikus módszerrel vizsgálok számos sodrony elrendezést. A kapott eredményeket statisztikai adatokkal vetem össze. Végezetül elemzem az eltéréseket okozó tényezőket, különös tekintettel a távvezetékek irányváltoztatásának és a környező tereptárgyaknak a hatására.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.