WLAN alapú beltéri pozicionáló rendszerek optimalizálása

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Huszák Árpád
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

A helymeghatározás napjainkban egy igen érdekelt és sokat vizsgált témakör, melyet mindennapi életünk során számos területen igénybe veszünk. Mint az közismert a pozícionálást gyakran a GPS (Global Positioning System) globális helymeghatározó rendszerrel azonosítják a felhasználók, de számos más helymeghatározó rendszer is létezik. Beltéri környezetben az ilyen globális rendszerek nem működnek, mivel a viszonyítási pontokként használt műholdak vett jelerőssége gyakran nem éri el a kívánt értéket például egy épületen belül. Adódik tehát a kérdés, hogy milyen rendszer képes beltérben a kívánt funkciót ellátni és mik legyenek a viszonyítási pontok. Megannyi megoldás létezik, de jelen szakdolgozatomban a WLAN alapú beltéri helymeghatározó rendszerek vizsgálatával foglalkozom, ahol a viszonyítási pontok az ún. hozzáférési pontok (Access Point - AP). Ezeknek az AP-oknak az elhelyezésével befolyásolni lehet a becslés pontosságát. Olyan algoritmusokat dolgoztam ki és valósítottam meg melyek az AP-ok egy olyan topológiáját adják eredményül, amely mellett a becslési hiba minimális. Az optimalizáló algoritmusok megalkotásánál figyelembe kellett venni, hogy a helymeghatározáshoz használt technika az ún. ujjlenyomatos módszer, aminek a lényege, hogy a térkép pontjaihoz ujjlenyomatszerűen jelerősség-vektorokat rendelünk. Ezek közül a vektorok közül választja ki egy klaszterező algoritmus (KNN algoritmus) azt amelyik a legjobban hasonlít a felhasználó által aktuálisan mért értékhez. A vizsgálathoz MATLAB környezetet használtam, ahol szimulációt írva hasonlítottam össze a megvalósított algoritmusok hatékonyságát illetve a véletlenszerű naív elhelyezéssel is összevetettem az eredményeket. Végül a konklúzió után a további fejlesztési illetve vizsgálati lehetőségekről ejtek szót a dolgozatban.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.