WSDL interfészleíró fájlok refaktorálása

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Simon Balázs
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

Manapság az üzleti és hivatalos világban is megfigyelhető a digitális kommunikáció és az internet térhódítása (on-line boltok növekvő száma, hivatalos ügyintézés ügyfélkapun keresztül, stb.). Ahhoz, hogy az egyes oldalak, illetve a mögöttük álló infrastruktúra komponensei – melyek akár más-más programnyelveken, különböző technológiákkal íródtak – képesek legyenek kommunikálni, szükség van egy közös protokollra, mely összeköti őket. A Szolgáltatásorientált architektúra (SOA) olyan alapelveket fogalmaz meg, melyek használatával könnyen alkotható lazán csatolt architektúra heterogén rendszerekből is. Ennek egy megvalósítását adják a web-szolgáltatások, és a WS-* szabványok.

A WS-* egy széles körben elterjedt protokollgyűjtemény, melyet a nagyobb gyártók (Microsoft, IBM, Oracle, stb.) többsége már implementált, ezzel megalkotva a rendszereik közötti egységes kommunikáció alapját. A gyűjtemény egyik legfontosabb protokollja az XML alapú WSDL (Web-Services Description Language), mely definiálja a web-szolgáltatás használatához szükséges távoli eljáráshívás alapjául szolgáló interfészeket, típusokat és hívási konvenciókat. A gyártók WSDL fájlfeldolgozói csak az adott nyelvre történő kód írását támogatják, jelenleg nincs olyan, ami modellt gyártana ezekből, hogy aztán azokat felhasználva platform független módon lehessen a protokollokat vizsgálni és tovább feldolgozni. A tanszéken folyó project erre kíván megoldást adni, támogatást nyújt a modell különböző módon történő feldolgozására, azonban ehhez először a WSDL fájlokat kell tudni refaktorálni, modellé alakítani.

A szakdolgozat szerzője elkészítette a refaktoráló eszközt, mely képes tanszéki modellt gyártani tetszőleges WSDL fájlból. Először bemutatásra kerül a SOA paradigma, valamint a web-szolgáltatások, különös tekintettel a WSDL felépítésére. Ezt követően a tervezésbe, és a refaktoráló program implementálásba nyerhet betekintést az olvasó. Végül néhány, a weben is elérhető WSDL fájl tesztelése, és a szerző tapasztalatai zárják a dolgozatot.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.