Web-alapú kiejtésoktató rendszer fejlesztése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Sztahó Dávid
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

A természetes beszédkommunikációhoz hozzátartozik a helyes prozódia. A

beszéd ritmusa, intonációja (hanglejtése), valamint a hangsúly nagymértékben

befolyásolja annak érthetőségét. Azon gyermekek esetében, akik valamilyen fokú

hallássérüléssel rendelkeznek, a helyes prozódia elsajátítása csak nagyon nehezen

lehetséges. A hallássérülés miatt hibás, vagy teljesen hiányzik a megfelelő

visszacsatolás, ami egy halló embernél lehetővé teszi a prozódia tanulását.

A szakdolgozatom kereteiben elkészített weboldal célja ennek a hiányosságnak a

minél eredményesebb pótlása, egy bizonyos audiovizuális visszacsatolás nyújtásával.

Ennek lényege a beszéd különböző jellemzőinek (pl. hanglejtés, hangerő) együttes

vizuális megjelenítése.

A szakdolgozat során először ismertetem a feladat fontosságát, valamint a

témához szorosan kapcsolódó elméleti hátteret, amelyből megismerhetjük az emberi

beszéd ,,mérésének” valamint objektív jellemzésének kihívásait. Ezután magának a

weboldalnak a teljes körű leírása következik, beleértve a felhasználói felület

ismertetését, a háttérben futó szerver, kliens, adatbázis illetve az ezek közti

kommunikáció leírását.

Ezen technológiai bemutató után következik majd a potenciális fejlesztési

lehetőségek felvetése, végül pedig egy ismételt összefoglalás.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.