Webes CRM rendszer tervezése és fejlesztése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Szűcs Gábor
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

ABSZTRAKT

Az AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Zrt azt a feladatot írta ki számomra szakdolgozat témaként, hogy vegyek részt a cég új terméke, egy SaaS alapú ügyfélkapcsolat-menedzsmentszoftver fejlesztésében. A termék egy kis– és középvállalkozások számára használható CRM kollaboratív rendszer, melyet ASP.Net alapon, C# nyelven valósítottam meg. Legfontosabb funkciói a partnerkapcsolat-kezelés, a feladatmenedzsment, a bizottsági operatív munka támogatása és a kampánymenedzsment. A szoftver további előnye a rugalmasan módosítható metaadatszerkezet, aminek köszönhetően ugyanaz a szoftver-motor igen sokféle feladat megvalósítására alkalmassá tehető.

Dolgozatomban először általánosságban vizsgáltam a piacon fellelhető CRM rendszerek típusainak sajátosságait és felhasználási területeit. Ezután lefektettem a rendszer fejlesztésének módszertani alapjait és definiáltam a feladatok elosztását.

A funkcionális tervezés során rögzítettem az elvárt funkciók működését. A nem funkcionális követelmények között tárgyaltam a rendszernek azon jellemzőit, amik az architektúrára, a felhasználói felületre és az üzemeltetésre vonatkoznak.

A dolgozat következő részében bemutattam azokat a technológiákat, amiket a fej-lesztés során használtam. Ezután áttekintést adtam a rendszer metaadat koncepciójáról.

A technikai tervezés során bemutattam a rendszer háromrétegű architektúráját, és részleteztem a felépítését és a rétegek elkülönítésének előnyeit. A tervezés elkészültével implementáltam a szoftver legfontosabb részeit. A dolgozatban bemutattam azokat az elkészült funkciókat is, amik nem kapcsolódnak szorosan a felállított követelményrendszerbe, mégis fontos részei a rendszernek. Ezután részletesen is elemeztem a megvalósított rétegeket és blokkokat. Kitértek a felhasználói felület kialakítására, majd bemutattam a rendszerben felhasznált adatszerkezeteket.

A munka végén összegeztem a jövőre vonatkozó továbbfejlesztési lehetőségeket, és említést tettem a munkavégzés alapján levont tanulságokról.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.