Webes egér hőtérképek készítése és elemzése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Gulyás Gábor György
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Összefoglaló

Az interneten böngésző felhasználók nyomkövetésére számtalan módszer terjedt el. Számos online vállalat esetében figyelhető meg webre épített üzleti profil, amely valamilyen adatgyűjtési mechanizmus segítségével megy végbe. Lényeges szempont volna, hogy a felhasználók személyiségi jogait ne sértse ez a folyamat, azonban sajnos nem ez a helyzet: a korábbi nyomkövetési metódusok, mint például az ún. tracking cookie-k használata, a privátszféra szempontjából előnytelennek bizonyultak.

Mivel a számítógéphez csatlakoztatott beviteli eszközök segítségével szerezhető információ az egyének weboldalakra vonatkoztatott viselkedésének jellegéről, ezért témaválasztásom az egérrel végzett tevékenység alapján történő követésnek vizsgálatára esett. Célom, hogy feltárjam a terület privátszférát érintő vonatkozásait, és eredményeimmel a kapcsolódó megfigyelések felhasználók számára kedvezőtlen hatásai csökkenthetőek legyenek. Dolgozatom lényegi része a felhasználók viselkedésének többféle jellegzetesség szerinti elemzése, melyek alapján a követhetőség és profilírozhatóságra vonatkozó következtetések levonására törekedtem.

Munkámban a szakirodalom bemutatása során ismertetem a létező követési technikákat, ezt követően azt vizsgálom, hogy az egér tevékenység alapján milyen mértékben valósítható meg a személyekhez egyéni attribútumok hozzárendelése, más szóval lehetséges-e egyféle viselkedési-biometrikus úton történő azonosításuk. Amennyiben kimutathatóak egyénekre jellemző tulajdonságok, a felhasználók egymástól megkülönböztethetőek lehetnek (és ennek segítségével azonosíthatóak is), illetve lehetőség nyílik az ízlésprofilírozásra is.

Ennek a vizsgálatához adatgyűjtésre van szükség, amelynek a lebonyolításához – a kísérlet megtervezésén túlmenően – ezen adatok rögzítésére alkalmas keretrendszert kell kialakítani. A keretrendszert az említett tevékenységek támogatására alkalmas programnyelvekben kell megvalósítani, amelyet a dolgozatomban Javascript és PHP segítségével valósítottam meg.

A kísérlet lefolytatásának részleteit leírom szakdolgozatomban, melyhez a felhasználók számára általam mellékelt útmutatóban fektettem le az elvégzéséhez szükséges tudnivalókat. A kísérlet 25 fő részvételével zajlott le. A kiértékelés különböző ábrák és értékek egymáshoz viszonyításával történt (szemrevételezéssel), többek között az egér hőtérképek elemzésének segítségével. Munkám folytatásaként azonban tervezem a numerikus elemzés alkalmazását is.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.