Webes gráf- és modellmegjelenítő

OData támogatás
Konzulens:
Fehér Péter
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Az Internet legelterjedtebb használati módja a web, ami a böngészők és kapcsolódó technológiák fejlődésének köszönhetően ma már egyenértékű felhasználói élményt tud nyújtani a helyben telepített alkalmazásokkal.

A web egyik jelentős előnye platformfüggetlensége, azaz hogy nincs megkötve az egyes rendszerplatformok által, mert azokat elfedő, egységes réteget alkot, ami lehetővé teszi alkalmazások módosítás nélküli futtatását számos különböző rendszeren.

A web mögött álló hálózati infrastruktúra elemzéséhez a hálózatok gráf ábrázolását szokták használni. Ezek a gráfok, méretüknél fogva, kézzel nem dolgozhatóak fel, ahhoz gépi segítség szükségeltetik. A gráfok csúcsai és élei a gráf szerkezetén kívüli további adatokat is hordozhatnak.

Jelen szakdolgozat egy nagy méretű gráfok megjelenítésére alkalmas webes alkalmazás tervezését és megvalósítását írja le, ami a HTML5 webes szabványok grafikus képességeit felhasználva, a kliensgépek korlátos képességein belül maradva jelenít meg gráfokat.

Az alkalmazás lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy bejárja a gráfot, annak elemeit áttekinthető elrendezésbe mozgassa a képernyőn és megjelenítse a gráf elemeihez kötődő további információkat.

A szakdolgozat áttekinti a rendelkezésre álló HTML5 grafikus módszereket, úgymint a HTML canvas és beágyazott SVG technológiákat, valamint a rájuk épülő programkönyvtárakat, értékeli azok képességeit és kiválasztja a feladathoz megfelelőket.

Ezután leírja az alkalmazás szerkezetének megtervezését, annak nagyobb léptékű felépítését, valamint részletezi az egyes részek megvalósítását és az ahhoz használt megoldásokat.

Ezenkívül a szakdolgozat tartalmazza a kész alkalmazás különböző méretű gráfokkal való tesztelésének leírását és teljesítményének elemzését.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.