Webportálok kép- es videotartalmainak automatikus annotálása

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Kovács Gábor
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

A közösségi és képmegosztó oldalak népszerűsége folyamatosan nő, ezért az oldalak fejlesztői egyre gazdagabb funkcionalitással látják el ezeket. Ez természetesen a felhasználók által feltöltött képekhez nyújtott szolgáltatásokra is vonatkozik. Napjainkban az egyik legnépszerűbb funkció a fényképeken található arcok detektálása, majd felismerése. Ezeknek segítségével könnyedén kategorizálhatjuk fényképeinket, kereshetjük meg ismerősinket. Az arcdetektálásban és az arcfelismerésben rejlő lehetőségek nem merülnek ki ennyiben, hiszen számos weboldal már a felhasználó személyazonosságának ellenőrzésére is felhasználja ismerőseink képeit.

Szakdolgozatomban egy arcdetektáló rendszer terveztem és valósítottam meg. A dolgozat 1. fejezetében áttekintem a digitális képfeldolgozás rövid történetét az 1920-as évektől egészen napjainkig. Ezután az 1.3-as fejezetben kitérek a különböző arcdetektáló algoritmusok ismertetésére, különös tekintettel a Viola-Jones detektorra, amit a későbbiekben megvalósításomban használok.

Szakdolgozatom következő fejezetében megtervezem a saját képfeldolgozásra alkalmas rendszeremet, amely pipeline tervezési mintán alapul. Itt kitérek az egyes modulok ismertetésére is. Kiemelten fontos szempont volt a tervezéskor, hogy az algoritmus tekintettel legyen a pontosságra, az erőforrásigényre és a robosztusságra is. Ezen megfontolások miatt C++ és OpenCV használata mellett döntöttem.

Az 3. fejezet foglalkozik az algoritmus megvalósításával. Itt foglalkozom a modulok matematikai hátterével, valamint az implementáció lépéseivel.

Miután az algoritmust megvalósítottam, teszteltem a kész alkalmazást. Ehhez a FEI arcadatbázisát használtam fel, amely 200 különböző személy képeit tartalmazza. Az algoritmus az összes arcot felismerte, csupán két esetben fordult elő olyan, hogy arcnak nem minősülő objektumot arcnak detektált.

Végül kitérek a továbbfejlesztési lehetőségekre, bemutatom egy általános arcfelismerő rendszer vázlatát, röviden ismertetem a működését.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.