Widget fejlesztés lehetőségeinek bemutatása android eszközökön

OData támogatás
Konzulens:
Schulcz Róbert
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Napjainkban a mobilitás elengedhetetlen tényező legyen szó az élet bármelyik területé-ről. Ezért próbálunk magunknál hordozni a legtöbb eszközt, amit mindennapjaink során használunk vagy szükségünk lehet rá. Így vette kezdetét a ma már megszokott okos tele-fonok fejlődése pár évvel ezelőtt, ami azóta is hatalmas ütemben megállíthatatlanul fej-lődik. Különböző addig nem létező platformok jelentek meg, hogy kielégítsék a felhasz-nálók minden igényét, a legnagyobb informatikai cégek (Google, Apple, Microsoft) pró-báltak betörni az új piacra a saját megoldásaikkal és reményeikkel, hogy majd ők kerül-nek ki győztesként ebből az úgymond „háborúból”.

Jelen dolgozatom témájaként a mára legnagyobbként jelenlévő Google által fejlesztett Android rendszerét mutatom be röviden majd ennek egy olyan funkcióját, ami mai na-pig csak ezen a platformon elérhető, ez pedig a widget. Munkám során bemutatom hon-nan indult a rendszer és hogyan szerezte meg azt az előkelő helyet a mobil platformok ranglistáján ahol jelenleg is áll. Kitérek a fejlődésének állomásairól, miként jelentek meg újabb és hasznos funkciók a rendszer fejlesztése során és hogy ezek hogyan viszonyultak az akkori, piacon lévő konkurensek megoldásaihoz. Taglalom a más felhasználási lehető-ségit, pl. táblagépek, szemüveg, okos óra stb.

A dolgozatom fő témája a Widget-ek bemutatása. Először is honnan indult ez a platfor-mot egyedivé varázsoló funkció, hogyan fejlődött az évek során. Bemutatom hogyan tökéletesítette a Google a mai szintre a működését, mik a fő felhasználási lehetőségei, mire használható tulajdonképpen a technológia. Több konkrét példán keresztül megvizs-gálom a felhasználási lehetőségeit az egyszerűbb alkalmazásoktól kiindulva a többség számára bonyolult, összetett programokig.

A dolgozat fő része egy saját magam által elkészített Android alkalmazás, amely a widget-ekre fókuszál. Testre szabható, több funkciót tartalmazó, interaktív widgetek elhelyezését teszi lehetővé, a platformot használó mobilok és tabletek számára. Támogat-ja az Android platform régebbi verzióit is kompatibilitás céljából valamint a mai trend-nek megfelelően különböző méretű eszközök is más-más felhasználói felületet kapnak. Ezt az alkalmazást mutatom be a tervezéstől kezdve, az implementáción át egészen a tesztelés fázisig ahol is különböző készülékeken (mind fizikai, mind virtuális) tesztelem az elkészült programot.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.