Workflow fejlesztése IBM BPM technológiával SAP rendszerhez

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Martinek Péter
Elektronikai Technológia Tanszék

Mint minden informatikai projekt esetében, úgy itt is alapvetően kettő kérdést kell megválaszolni: Mit szeretnénk alkotni, milyen funkcionális követelményeknek feleljen meg? Illetve hogyan tudjuk ezt megvalósítani, milyen eszközök és technológiák állnak rendelkezésünkre? Míg előbbi kérdésre a feladatkiírás nyújt vázlatos ismertetést, addig utóbbira több, akár egymástól lényegesen különböző, de elfogadható megoldás létezhet. Nagy jelentősége van tehát az úgynevezett tervezői döntéseknek, amik alapjukban befolyásolják egy projekt sikerességét, az elvárásoknak való megfelelést.

A szakdolgozat keretében gyakorlatilag ezekre a felmerült kérdésekre kellett- a feladat szemszögéből - kielégítő válasszal szolgálnom. Meg kellett ismernem az üzleti folyamatokat (workflow-kat), mind tervezési, mind implementálási perspektívából és egy mintafolyamat megvalósításával demonstráltam a megismert folyamatalapú szemlélet tényleges elsajátítását. A feladat szépségét azonban ezen felül az adja, hogy perzisztens üzleti adat tárolást is meg kellett valósítanom SAP R/3 környezetben.

Következésképpen egy olyan összetett, több komponensből álló működő rendszert kellett felépítenem, melynek egyes komponensei akár fizikailag különböző számítógépeken is lehetnek, de kommunikációjuk gördülékeny, lehetőleg platform-független legyen.

A folyamat implementálásához az IBM BPM technológiát használtam, míg az alkalmazásszerver és az SAP R/3 rendszer közötti kommunikációt web szolgáltatás-hívás formájában realizáltam.

Végül tesztelés segítségével ellenőriztem az integráció sikerességét. Integrációs tesztek végrehajtásával megvizsgáltam az együttműködő komponensek közötti kommunikáció funkcionális használhatóságát. A teljesítménytesztelés során a valós életben is gyakran kiemelkedően magas terhelés hatását vizsgálva kerestem a rendszer szűk keresztmetszetét.

Zárásként röviden felvázoltam a feladat során használt komplex rendszereket, kapcsolatukat, és rávilágítottam az esetleges bővítési, továbbfejlesztési lehetőségekre.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.