Zárlat alatti feszültségviszonyok befolyásolása nagyfeszültségű hálózati csatlakozású fogyasztóknál

OData támogatás
Konzulens:
Prikler László
Villamos Energetika Tanszék

A modern világ egyik legfontosabb alapköve az elektromos áram. Ma már nem is tudnánk elképzelni az életet számítógépek, háztartási gépek vagy épp közkivilágítás nélkül. Áram nélkül modern világunk megbénulna, ezért is nagyon fontos, hogy az mindig zavartalanul, a lehető legkisebb kieséssel jusson el a fogyasztóig.

Ebben játszik nagy szerepet a fogyasztók és az erőművek között húzódó villamos átviteli- és elosztó hálózat, melynek felügyelése részben a Rendszerirányító (hazánkban a MAVIR Zrt.), részben a Körzeti Diszpécser Szolgálatok (KDSZ), részben pedig az Üzemirányító Központok (ÜiK) feladata. A hálózaton zárlatok léphetnek fel, melyek feszültségeséshez, egyes berendezések károsodásához, sugaras hálózat esetén pedig a szolgáltatás átmeneti szüneteltetéséhez, a fogyasztók kieséséhez vezethetnek.

Dolgozatom témája a nagyfeszültségen (120 kV) fellépő zárlat esetén a feszültségviszonyok befolyásolása nagyfeszültségű hálózati csatlakozású fogyasztóknál. A dolgozat elején sorra fogom venni a különböző zárlatfajtákat, bemutatok a kialakulás okai közül néhány hazánkban jellegzetes okot, valamint kitérek arra is, hogy hazánkban az átviteli rendszerirányítási engedélyest, az elosztói hálózati engedélyeseket és egyes termelői engedélyeseket milyen adatszolgáltatási kötelezettségek terhelnek.

Ezek után sorra fogom venni, milyen megoldások léteznek a nagyfeszültségű hálózaton fellépő zárlatok esetén a feszültségviszonyok befolyásolására és a feszültségesés csökkentésére.

Ki fogok térni többek között az új 400/120 kV-os alállomások létesítésére, a hálózat csillagpontjának lazítására, a hálózat lazítására és egy új, 120 kV-os alállomás létrehozásának esetére is. Mindegyik esetet egy konkrét hálózaton, az EDF DÉMÁSZ 120 kV-os hálózatának egy részén, számítással fogom megvizsgálni a NEPLAN hálózat szimulációs szoftver segítségével, a kapott eredményeket pedig össze fogom vetni a módosítatlan hálózaton kapott eredményekkel.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.