Zárlatszámítási módszerek vizsgálata különböző villamosenergia-rendszer szimulátor programokkal

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Hartmann Bálint
Villamos Energetika Tanszék

A diplomaterv a villamosenergia-rendszer szimulátorokkal és számítási

metódusaik ismertetésével foglalkozik. A villamosenergia-rendszer szimulátorok lehetővé

teszik a nagyfeszültségű villamos hálózatok szoftveres elemzését, segítik a tervezést és a

felkészülést a veszélyt jelentő eseményekre. A diplomaterv célja, hogy összehasonlítson két

villamosenergia-rendszer szimulátort, értékelje a szimulátorokban felépített modellen végzett

számításokat, részletesen megismertesse azok zárlatszámítási metódusait A választott

szimulátorok a PowerWorld 14 és a PSS/E 32. Az összehasonlítás a szoftverek jellemzésével

kezdődik, majd a beépített funkciókkal, mint például az optimal power flow, a tranziens

stabilitás, az N-1-1 szimuláció vagy az elemek programbeli modelljeinek testreszabása

folytatódik. Az összehasonlítás kitér az adatok kezelésére, a beépített modellek

testreszabhatóságára, az oktatási verziókra. A szoftverek közötti különbség inkább a

felhasználói felületen mutatkozik meg, mint a funkciókban. A mintahálózat leképezése után a

power flow vizsgálat segít eldönteni, hogy a két felépített modell azonos hálózati leképezést

valósít-e meg. A dolgozat fő irányvonala a zárlati áramok számításával foglalkozik,

részletesen bemutatja a szimmetrikus zárlati áramok számításának a szoftverek által használt

metódusait, köztük az IEC 60909 szabványt. A hálózati modell zárlati szimulációjának

felkészítése után az értékelés ismerteti a szimulátorok zárlati számításainak eredményeit,

megállapítja a különbségeket, majd levonja a következtetéseket. A számítások közötti

eltérések oka az egyik hálózati elem, a háromtekercsű transzformátor modelljének eltérése

lehet. Az eredmények segíthetnek a tervezők villamosenergia-rendszer szimulátor

választásában. A választás nagyban függ a szempontoktól, de néhány következtetést ezen

rövid összehasonlításból is le lehet vonni. A vizsgálat részletesebb megvalósítása történhet

dinamikus változások vagy több összehasonlított szoftver irányába.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.