3D leképező eszközök és módszerek összehasonlító vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Blázovics László
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

A gépi látás egyik nagy hangsúlyt élvező területe a valóság 3D-s rekonstrukciója. Ezt a célt szolgáló megvalósítások, egymástól jelentős mértékben eltérő megközelítéssel élnek. Így ezek összehasonlításáról szóló irodalmakat csak az egyes módszereken belül olvashatunk. Azonban egy ilyen területet érintő mérnöki feladat kezdetén szükségünk lehet arra, hogy ismerjük a felkínált lehetőségek előnyeit, hátrányait és kiválaszthassuk a konkrét feladat paramétereinek legjobban megfelelő megoldást. Az általam végzett tanulmány és az annak során kifejlesztett módszer ehhez a tervezési szakaszhoz ad segítséget.

Szakdolgozatom célkitűzése egymástól technológiailag és módszertanilag különböző 3D rekonstrukciós megoldások összehasonlító vizsgálata, illetve az általuk szolgáltatott adatok egzakt, számszerű jellemzése. Ennek eredményeként egy olyan összehasonlító módszert és azt implementáló alkalmazást fejlesztettem, amely a leképező eszközök egy általam választott kimeneti rétegén értelmezett metrikák kiértékelése által, bármely környezeti feltétel mellett azonosan megbízható módon, összehasonlíthatóvá teszi azokat.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.