3D modellek procedurális generálása

OData támogatás
Konzulens:
Rajacsics Tamás
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

A diplomamunkám témája a 3D procedurális generálás, altémája pedig a fák procedurális generálása. A dolgozatomban a számítógépes grafika segítségével való realisztikus fagenerálással kapcsolatos kérdéseket vitatom meg.

A dolgozat elején kitérek a személyes motivációmra, a feladatom értelmezésére, illetve ismertetem a diplomamunkám felépítését. A következő fejezetekben először a procedurális generálás történetéről és különböző technikáiról írok röviden, majd a fagenerálással kapcsolatos fogalmakat tisztázom elméleti szinten.

A diplomamunkám keretein belül megvalósítottam egy realisztikus fákat generáló alkalmazást. A dolgozatban ismertetem azokat a megközelítéseket, amelyekkel valósághű fákat lehet létrehozni, és leírom a saját alkalmazásom implementációs részleteit. Így a következő fejezetekben az architekturális, algoritmusokkal kapcsolatos és a megvalósítással kapcsolatos részleteket fejtem ki bővebben.

A dolgozatom végén pedig összefoglalom az elért eredményeket és a projekttel kapcsolatos további lehetőségeket.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.