3D objektumok kontúrozása aktív kontúrokkal

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Umenhoffer Tamás
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

A kontúrozás az informatika két területén jut kiemelkedően fontos szerephez. Ezek közül az egyik a látványos számítógépes animációk készítése, amely esetében a képsorozatnak nem feltétlenül kell gyorsan előállnia, mivel legfontosabb szempont az eredmény szépsége. A másik terület az automatizált rendszerek irányításakor alkalmazott objektumhatárok megkeresése, amely során a sebesség és a pontosság a legfontosabb szempontok, az eredmény esztétikuma ebben az esetben nem játszik kiemelkedő szerepet.

A dolgozat készítése során egy olyan algoritmus megvalósítására törekedtem, amely a fent említett területek elvárásait egyesíti, tehát gyors számításokat elvégezve képes esztétikus eredményt előállítani, ezáltal alkalmazhatóvá válik valós idejű animációk előállítása során is.

A klasszikus objektum-, illetve képtérbeli módszerek közül egyik sem képes arra, hogy a fenti összes elvárást maradéktalanul teljesítse, mivel az előbbi megoldások bár szép kimenetet állítanak elő, általában nagy számításigényűek, ezért nem alkalmazhatóak valós idejű animációk esetén, a képtérbeliek pedig nem minden esetben adnak pontos, textúrázható, illetve esztétikus eredményt.

A célom megvalósításához ezért az Aktív Kontúrokat választottam, amely a kimenetet képes gyorsan előállítani, és eredménye ellátható különféle textúrákkal és egyéb látványelemekkel fejleszthető tovább. A módszert Michael Kass, Andrew Witkin és Demetri Terzopoulos mutatta be elsőként 1988-ban és az óta több területen is továbbfejlesztették.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.