4D vizualizáció GWT-ben

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Kovács Gábor
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Szakdolgozatom témája egy adatvizualizációs eszköz megtervezése és létrehozása, mely alkalmas háromdimenziós adatok tér- és időbeli megjelenítésére. Az adatokat egy szerver oldali szolgáltatás biztosítja, míg a kliens feladata a megjelenítés és a felhasználóval történő interakció megvalósítása. Lehetséges az adatokon térbeli transzformációkat végezni, mint a forgatás, eltolás, nagyítás. Megoldandó probléma a háromdimenzós adatok kétdimenziós felületre történő projekciója; dolgozatomban két ilyen módszert vizsgálok meg, a perspektivikus és az orthografikus projekciót. A vizualizáció megjelenítési felülete a Web, melynek kliens és szerver oldali programozására a Google Web Toolkit hatékony eszközt kínál.

Dolgozatomban először ismertetem a GWT keretrendszert és a hozzá kapcsolódó technológiákat. Ezt követően felvázolom a térbeli transzformációk és a különböző projekciós eljárások elméleti hátterét, majd részletesen dokumentálom az alkalmazás tervezésének, megvalósításának és tesztelésének menetét. Végül az összefoglalás keretein belül összegzem a munkámat, valamint néhány továbbfejlesztési lehetőséget is ismertetek.

Az általam elkészített alkalmazás hatékony megoldást nyújt háromdimenziós, idősoros adatok vizualizációjára, elemzésére és manipulációjára.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.