A HDMI CEC szabvány megismerése és alkalmazása Lightware videómátrixokban

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Iváncsy Szabolcs
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Napjainkban a legtöbb háztartás rendelkezik nagy felbontású televízióval és a hozzá tartozó jelforrással (forrásokkal). Professzionális környezetben több tíz megjelenítő és forrás is előfordulhat. A források és nyelők közötti átviteli interfész sokféle lehet. Az elmúlt években a digitális átvitel lényegében kiszorította a korábban elterjedt analóg megoldásokat. A digitális képátviteli szabványok közül a HDMI az egyik legelterjedtebb megoldás. A HDMI szabványban definiált Consumer Electronics Control, röviden CEC, lehetővé teszi a HDMI-képes eszközök egymás közötti kommunikációját.

Jelen szakdolgozat olvasója betekintést nyerhet a video- és audiojelek világába, és a professzionális AV piac egy szereplőjének fejlesztéseibe. A bevezető fejezetek a megértéshez feltétlenül szükséges videotechnikai alapfogalmakat, majd a CEC-et leíró szabvány lényegesebb pontjait ismertetik.

Az elméleti áttekintés után bemutatom a Lightware 25G Hybrid videomátrix felépítését és működésének alapjait, illetve a mátrix vezérlésére használható protokollokat.

A következő fejezetben ismertetem a 25G mátrixban általam implementált CEC interfészt, a lehetséges alkalmazásokat és a szabványból és a felépítésből adódó korlátozásokat. Ezután az interfész további fejlesztésének bemutatása következik, az új interfész több eszköz működését szimulálja.

Ezek után ismertetem a megvalósított funkciók demonstrálására szolgáló tesztkörnyezet működését, felhasználói felületét. A következő fejezetben bemutatom a CEC-en keresztül vezérelhető menürendszer (On Screen Display) megvalósításának lépéseit az adott környezetben.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.