A Paksi Atomerőmű reaktorvédelmi rendszerének verifikációja és validációja

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Vajk István
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

A Diplomaterv témája a Paksi Atomerőmű fő primer köri védelmi irányítástechnikai rendszerén, reaktorvédelmi rendszeren végzett verifikációs és validációs folyamatok bemutatása, az alkalmazott tesztelési folyamatok bővítési lehetőségeinek vizsgálata. A verifikációs és validációs folyamat végrehajtására a rendszer alapjául szolgáló platform rendszerszoftverének frissítése miatt van szükség. A verifikáció a frissítés során elvégzett egyes feladatok eredményének ellenőrzése, az adott feladat kiindulási feltételei szerint, a validáció pedig a frissítés eredményének ellenőrzése a rendszerrel szemben megfogalmazott követelmények szerint.

A Diplomaterv áttekinti a rendszer létesítésének történetét, a tervezés során figyelembe vett szempontokat, kitérve a nukleáris biztonság alapelveire és ezek megjelenési formáira a rendszer architektúrájában. Bemutatásra kerül a rendszer alapjául szolgáló nukleáris irányítástechnikai platform, a Teleperm XS hardveres felépítése és szoftveres rendszere, valamint fejlesztőkörnyezete. A rendszer által megvalósított biztonsági funkciók ismertetése mellett bemutatásra kerül a logikai terv egységes formális leírására használt, és a rendszer szimulációjára is alkalmas ProfiSim környezet.

A verifikációs és validációs folyamat értelmezéséhez a Diplomaterv bemutatja a rendszer teszteléséhez használt, eltérő képességű és célú tesztkörnyezeteket, a tesztesetek megfogalmazásának egységes módszereit, és a környezetek sajátosságaihoz alkalmazkodó tesztvezérlők emberi hibát minimalizáló automatikus konverziójának megoldását. A tesztesetek teljességének felülvizsgálatához, és egy adott tesztkörnyezetben futtatott tesztek bővítéséhez a Diplomaterv megvizsgálja a szoftveres építőelemek egységtesztelésének lehetőségeit a ProfiSim környezetben. A példaként megvalósított egységtesztek rámutatnak a tesztesetek megfogalmazásakor eredményesen alkalmazható módszerekre, figyelembe véve a szoftvertesztelési irodalom által javasolt megoldásokat. Az egységtesztek futtatása során szerzett tapasztalatok megerősítik a vizsgált rendszer megfelelőségének feltételezését, ugyanakkor rámutatnak a tesztesetek lefedettségének bővítési lehetőségeire.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.