A klinikai kísérletek jellemzésének, kiértékelésének legfontosabb mutatói

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Kovács Levente
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

A dolgozat első részben ismertetem a vizsgálatok és kísérletek fogalmát, hasonló-ságait, különbségeit, a hozzájuk kapcsolódó alapfogalmakat, mint például randomizáció, kontroll, expozíció, placebo hatás, zavaró változók. Ezen kívül bemutattam a főbb kísérleti elrendezéseket,alkalmazásuk okait és az ezekkel járó előnyöket és hátrányokat.

A második részben bemutatom a klinikai kísérletekhez kapcsolódó legfontosabb mérőszámokat és a közöttük fennálló matematikai és logikai összefüggéseket. A bemu-tatott mérőszámok például: kockázat, esemény gyakoriság (ER), relatív kockázat (RR), esélyhányados (OR), rizikófaktornak tulajdonítható kockázat (AR), kezelendő betegek száma (NNT), mellékhatáshoz szükséges betegszám (NNH) és az ezekből közvetve származtatott mutatók.

Ezen kívül kitértem a diagnosztikai tesztek jellemzéséhez alkalmazott mérőszá-mokra is: szenzitivitás (SE), specificitás (SP), prediktív érték és likelihood arány.

Minden bemutatott mérőszámnál és fogalomnál törekedtem arra, hogy a könnyebb érthetőség érdekében példa kísérlettel illusztráljam az adott fogalom vagy mérőszám gyakorlati szerepét. Ehhez főként a szakirodalomból merítettem példákat, a mérőszámok pedig két teoretikus kísérlet segítségével kerültek bemutatásra. Továbbá röviden bemutatok egy klinikai kísérletek kiértékeléséhez használt szoftvert.

A dolgozat lezárásaként a dolgozat tartalmából indult online epidemiológiai tudásbázis került bemutatásra, mely a http://orlab.iit.bme.hu:8085/ címen érhető el.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.