Adatelemzés animációs támogatása

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Pataricza András
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Napjainkban a gazdasági és műszaki életben exponenciálisan megnövekedett az információ áramlás. Ezen információk tárolására szolgáló eszközök mennyisége a piacon drasztikusan megnőtt így viszonylag olcsón juthatunk hatalmas tárolási kapacitáshoz. Ezen okok miatt felhalmozódott hatalmas adatmennyiséget szokták Big Data-nak nevezni. Mivel ezt a hatalmas adatmennyiséget már nem lehet ránézésre értelmezni ezért az adatvizualizációt hívják segítségül. Ezzel a módszerrel akár több petabyte-nyi adatból vonható ki és jeleníthető meg az értékes információ. Ez azért fontos, mert ennél az adatmennyiségnél az ember könnyen elsiklik bizonyos minták és korrelációk fölött az által, hogy csak a nyers adattal rendelkezik. Az adatvizualizációnak több módja van: a statikus folyamatokat jól lehet jellemezni diagramokkal, míg a valós idejű folyamatok jellemzésére pedig érdemesebb animációkat használni. Ezek a diagramok könnyen értelmezhetőtek a gyakorlott szemnek ám nem mindenki rendelkezik megfelelő tapasztalattal. Ami viszont mindenki számára könnyen értelmezhető, az egy elkészített animáció – ezzel a nem műszaki beállítottsággal rendelkező emberek számára is érthetővé válik az adat. Dolgozatom készítése során megvizsgáltam a leghasználtabb módszereket az adatelemzésre és a hozzájuk tartozó vizualizációs és animációs folyamatokat.

A dolgozat továbbá javaslatot tesz egy módszerre, amivel egységes módon lehet alkalmazást fejleszteni. Olyan alkalmazást, ami lebontja a nyelvi korlátokat és mind a műszaki és gazdasági életben dolgozók számára egyértelmű. Ez a módszer a következő két pillérre fog támaszkodni: az OMG szabványa az Interaction Flow Modeling Language-re és a viselkedés-vezérelt fejlesztés a Cucumber keretrendszer Gherkin megvalósításával.

A dolgozat harmadik szakaszában a fent bemutatott módszer utolsó fázisát implementálva mutatja be koncepció hasznosságát. Az üzleti elemzés megvalósításához a folyamat a Microsoft PowerBI-t fogja használni, az animációs rész elkészítéséhez pedig a Processing nyelvet.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.