Adattárház modellezés és tervezés

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Martinek Péter
Elektronikai Technológia Tanszék

Az adattárház technológia kialakulásának és folyamatos fejlődésének mozgatórugója az, hogy a mai intenzív piaci versenyben elengedhetetlen a vállalatok számára adataik elérhetősége és elemezhetősége, ami által a bennük rejlő információk és összefüggések felismerhetők jelentős gazdasági hasznot hozva a számukra. Az adattárházak rendkívül összetett rendszerek, amik a vállalatok teljes adatállományát integráltan és idősorosan tartalmazzák a különböző üzleti igényeknek megfelelő formában kiszolgálva ezzel az üzleti intelligencia rendszereket. A fejlődésükkel párhuzamosan folyamatosan jelentek meg olyan módszertanok, amelyek megkísérelték az adattárházak modellezését, azonban egyik sem tudott széles körben elterjedni.

A dolgozatom első részében arra fókuszáltam, hogy feltérképezzem és elemezzem a lehetséges tervezési és modellezési módszertanokat. Azt tapasztaltam, hogy a legtöbb módszer az adattárházak egy-egy részfeladatára terjed ki, kevés olyan van, mi lefedi a teljes rendszert.

A következő feladatom az volt, hogy egy választott módszertan felhasználásával tervezzek egy kisebb banki adattárházat, mely egy lakossági hitelportfólió adatpiacot szolgál ki. Ehhez meg kellett ismernem az alap banki fogalmakat és struktúrákat, aminek megfelelően kialakítottam a forrásrendszeri szerkezetet, majd PL/SQL programozási nyelv felhasználásával forrásadatokat generáltam. A választott módszertan az úgynevezett SOA szemléletű adattárház tervezés lett, ami az UML modellező nyelvet használva halad az üzleti szintű követelménydefiníciókból indulva a technikai megvalósítás egyre részletesebb tervezése felé. A módszertanról arra a következtetésre jutottam, hogy a gyakorlatban jól használható, azonban még vannak hiányosságai, melyek kiküszöbölésére a következő javaslatokat tettem: módszertan-specifikus UML profil létrehozása, jogosultságkezelés modellezésének kidolgozása.

A dolgozatom végén a tervezett adattárház megvalósítása volt a feladatom, melynek során először létrehoztam az adatbázis struktúrát, majd az ETL (Extract-Transform-Load) folyamatot implementáló ún. map leírásokat Oracle Data Integrator használatával. Az elkészült folyamatot egy ősbetöltés során végigfuttattam a rendszeren, majd Oracle Application Express platformon elkészítettem néhány hitel portfólió analitikára támaszkodó riportot.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.