Aktuális stressz állapot jellemzése rövid felvételek alapján

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Jobbágy Ákos Andor
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Diplomatervem célja a rövid EKG felvételek alapján történő aktuális stressz szint becslés módszerének kidolgozása volt. A 4 féléves laboratóriumi munka során több eltérő módszerrel is próbálkoztam, míg megtaláltam az általam legjobbnak véltet. A MATLAB környezetben feldolgozott mérések jellemzésére egy eddig máshol nem alkalmazott paramétert, a pNNtri-t vezettük be. Ez azt jelenti, hogy a szomszédos szívciklushosszak közti különbségeket három tartományba soroltuk, – 20 msec alatti (pNN20), 20-50 msec közötti (pNN20_50), és 50 msec fölötti (pNN50) – és ezen intervallumok arányát használtam fel az EKG felvételek kvantitatív jellemzésére. A mérési protokoll 6 egymást követő mérésből állt: 1: Nyugalmi 2: Nyugalmi 3: Vérnyomásmérés alatti 4: Kontroll (nyugalmi) 5: Pszichikai stressz alatti 6: Fizikai stressz utáni. A felvételek elemzése során vizsgáltam a rövid és hosszú távú reprodukálhatóságot, illetve a feltételezett stresszes állapothoz és a nyugalmi felvételhez tartozó pNNtri értékek átlagtól való átlagos eltérését is. Habár az esetek többségében – a fizikai stressz utáni adatok kivételével – nem figyeltem meg jelentős változásokat, de számos esetben beigazolódott az általunk logikusnak vélt tendencia.

Vizsgáltam egy 1 perces ablak csúsztatásával a pNNtri időbeli változását a felvételen belül is, melyből szintén érdekes következtetéseket sikerült levonni.

Végső soron az eredményekből arra a megállapításra jutottam, hogy az aktuális stressz szint megállapításához az adott személyről több, időben eltérő felvételre van szükség, illetve egyéb stressz szint mérő módszerek bevonása közelebb vinne bennünket a pontos meghatározáshoz.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.