Alkalmazás készítése hangoskönyvek keresésére és lejátszására Windows Phone platformon

OData támogatás
Konzulens:
Albert István
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

A Windows Phone platform megismerésével és az általa nyújtott szolgáltatások és funkciók gyakorlatba ültetésével egy alkalmazás fejlesztésének keretein belül, e dolgozat célja a Windows Phone rendszer elhelyezése a mobil környezetben használatos operációs rendszerek között, a támogatott funkciókat és technológiát figyelembe véve.

A tárgyalt témákon keresztül, a rendszer elődjeinek történetétől a kitűzött alkalmazás megvalósításának lépésein keresztül, a dolgozat bemutatja a rendszer korszerű technológiai megoldásait illetve a beágyazott rendszerekre való tekintettel, a korlátos erőforrások hatékony kihasználására szolgáló metódusait.

Az első fejezet részleteiben tárgyalja a rendszer fejlődésének főbb momentumait, kitérve a hálózatok által nyújtotta szolgáltatások megjelenésére és technológiai áttörésekre, mint a rendszer fejlődését előmozdító események. Ezt követően a mobileszközök, mint beágyazott rendszerek felépítésének és hardvertámogatásának bemutatása a cél, rávezetve az olvasót a szoftver platformok diverzitásának jelentőségére. A diverzitást figyelembe véve illetve a mobilszoftverek legfőbb piaci résztvevőit tekintve, a köztük felmerülő eltérések és hasonlóságok részletezésével körvonalazódnak a fejlesztési irányok előnyei és hátrányai.

A második fejezetben egy hangoskönyvek lejátszására alkalmas médiaalkalmazás fejlesztésének lépései kerülnek kifejtésre, megemlítve a felhasználható fejlesztői eszközök által támogatott erőforrásokat és nyelvi elemeket. A dolgozat részletesen foglalkozik a kialakítható felhasználói felületek megjelenését befolyásoló tényezőkkel, nevezetesen a Silverlight technológia által nyújtott vezérlőkkel és a XAML szintaktikával deklarált elemek jelentőségével illetve ezek forráskóddal történő egybekötésével. Ezt követően a dolgozat logikailag választja külön az egyes funkciók implementációját, kezdve a webes tartalom elérése és letöltése során felhasznált metodikák részletezésével, majd a külön igényként jelentkező reguláris kifejezések használatának illetve az adatok kitömörítésének és tárolásának részletekbe menő kifejtésével. Médiaalkalmazásról lévén szó, a lejátszásra alkalmas szolgáltatások közül egy a háttérben is futtatható zenelejátszó implementálásának lépéseit is magába foglalja a dolgozat, kitérve a megvalósítást nehezítő körülményekre.

Végül, az alkalmazás specifikus életciklus függvények jelentőségének bemutatása a cél, illetve ezeknek az alkalmazás szempontjából fontos implementációjának leírása, összegezve a platform által nyújtott szolgáltatások és fejlesztői eszközök megismerésével szerzett tapasztalatokat.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.