Alkoholos állapotban lévő ember beszédhangjának vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Vicsi Klára
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Dolgozatomban józan és alkoholos állapotban lévő személyek, akusztikai paraméterei közti eltéréseket vizsgáltam kötött szöveg felolvasásakor. Az átlagember is érzékeli a különbséget az alkoholosan befolyásolt emberek beszédében. Ennek automatikus felismerésével lehetővé válna az ittasság következtében fellépő balesetek számának csökkentése. Az alkohol hatásait több tényező befolyásolhatja, melyek a beszéd paramétereire is ugyanúgy hatással lehetnek, mint például a lelkiállapot, fáradtság. Az alkohol hatásait egyéni tényezők is befolyásolhatják, mint az éhség, vagy az egyéni érzékenység.

A vizsgálathoz 29 hangfájlt dolgoztam fel melyeket az ELTE Fonetikai Tanszéktől kaptam. Ezeket a felvételek készítettem elő és számoltam ki a következő paramétereket ’á’, ’i’, ’u’ magánhangzók kvázi-stacionárius részén: Jitter, Shimmer, harmonikus-zaj komponens arány értékei, és a teljes szövegre mért beszédtempó, artikulációs sebesség, irracionális zöngék aránya, stacionárius és tranziens szakaszok aránya.

A vizsgált akusztikai jellemzők közül a stacionárius és tranziens szakaszok arányában, és a beszédtempóval találtam tendenciózus összefüggéseket az alkohol hatásaival.

Bízom benne, hogy az általam feltárt összefüggések javíthatják az alkoholos beszéd detektálását.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.