Analitikai alkalmazás fejlesztése eszköz-nyilvántartási modulhoz

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Kósa Zsuzsanna Mária
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Diplomamunkám első részében először röviden áttekintem a munka alapjául szolgáló vállalati eszköz kezelő rendszerek piacát, kiemelten kezelve az SAP Enterprise Asset Managment (EAM) moduljának helyzetét, ami az üzleti logikák alapjául fog szolgálni a leendő alkalmazásban. A soron következő fejezetben megfogalmazásra kerülnek az elkészítendő analitikai alkalmazással szemben támasztott követelmények a rendszer terminológiájára lefordítva. Ezután az EAM modul fogalmait, struktúráját, folyamatait és dokumentum kezelését vizsgálom meg, majd a fejlesztéshez szükséges és felhasználandó technológiák rövid bemutatása következik. Mivel a feladat része az alkalmazás teljes körű lefejlesztése így ide értendő az adatbázis rétegbeli adat kinyeréstől kezdve, az OData szolgáltatás backend oldalon történő lekezelésétől a frontend megvalósításon keresztül az adat vizualizációjáig minden fázis. Így az ezekhez szükséges technológiák bemutatására, mint az SAP HANA platform, a Core Data Services, a SAP UI5, a Fiori launchpad és a SAP Lumira, is kitérek a dolgozatban. A specifikációban először az alkalmazás sémáit, modelljeit és felvetődő szerepkörök terveit ismertetem majd az alkalmazás program szerkezetét, a teljesítmény indexek részletes felépítését majd pedig az ezekre épülő felhasználói oldali vizualizációkat mutatom be. A dokumentum utolsó harmadában a megvalósítás részletein vezetem végig az olvasót, amellyel többek között a már ismertetett technológiai ismereteket demonstrálom. Végül kitekintést adok a lehetséges további fejlesztési irányokra, mielőtt összegezném a teljes diplomamunkát.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.