Aszinkron gép közvetlen nyomatékszabályozásának vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Sütő Zoltán
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

A mai ipari gondolkodásmód olyan hajtásrendszerek alkalmazását követeli meg, melyek elérhető áron biztosítják a megbízható és hatékony működést. Ilyen követelmények mellett az aszinkron motorok alkalmazása terjedt el a legszélesebb körben, melynek következtében az elmúlt évtizedek során azok számtalan szabályozási algoritmusát fejlesztették ki és alkalmazzák is az iparban. Ezen algoritmusok egyike a közvetlen nyomatékszabályozás, mellyel egyre több és több irodalom foglalkozik annak egyszerű, paraméterfüggetlen felépítése, robusztussága és jó dinamikai tulajdonságai miatt és ennek megfelelően az ipari alkalmazása is egyre szélesebb körben elterjedt.

A dolgozat során először ismertetem a közvetlen nyomatékszabályozásban használt háromfázisú feszültség-inverter felépítését és működését, majd egy háromfázisú aszinkron motor modellezésénél használt matematikai módszert, a térvektoros ábrázolásmódot mutatom be. Ennek használatával, a motor egyenleteit levezetve megalkotok egy szimulációs szoftverek segítségével implementálható modellt.

Ezt követően a közvetlen nyomatékszabályozás alapgondolatát ismertetem és egy érthető, világos leírást próbálok adni a működésének megértésére. Az algoritmust egy fordulatszám-szabályozási körrel kiegészítve továbbfejlesztem, valamint részletezem a fellépő problémákat, azok megoldási lehetőségeit. Végezetül a megalkotott modell diszkretizálását végzem el annak érdekében, hogy a dolgozatom útmutatást adhasson a szabályozó mikrokontrolleres rendszerrel való megvalósításához.

A dolgozat során megalkotott modelleket Matlab/Simulink szoftverrel valósítottam meg és ennek segítségével ellenőriztem azok működését.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.