Automatikus felhasználói szintű tesztelés django keretrendszerben

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Szeberényi Imre
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

A tanszéken évek óta fejlesztés alatt áll egy IaaS szintű felhő menedzsment rendszer, a CIRCLE. Fejlesztése az extrém programozás keretei között zajlik. Felhasználók felé nyújtott elsődleges interakciós felülete a Django alapú web portál. Felületén a rendszer komponensei adminisztrálhatók és különféle szolgáltatásai igénybe vehetők.

Az extrém programozásból következő continuous integration elv alapján a CIRCLE-n végzett összes módosítást naponta többször kellene egyesíteni a főkóddal. Ennek az elvárásnak viszont korlátot szab a stable master policy, ami meg előírja, hogy a főkód csak stabil verziót tartalmazhat. Ebből az ellentétből ered a szükséglet, hogy a verziók minél gyorsabban stabil állapotba hozhatók legyenek. Megoldásként a test driven developement fejlesztési stratégiát kezdték el alkalmazni. A meglévő tesztek viszont hiányosak és nem képesek kielégítő funkcionális szintű tesztelésre, így szükségessé vált egy ilyen tesztelést nyújtó keretrendszer megvalósítása.

Dolgozatomban röviden bemutatom a tanszéki felhőmenedzsment rendszer elméleti felépítését és megvalósítását, majd kifejtem fejlesztésének folyamatát és eszközeit. Ezután megvizsgálom a lehetséges tesztelési megoldásokat a felhasználói felület automatikus tesztelésére, majd ismertetem a keretrendszer tervezésének menetét. Ezt követően részletezem megvalósításának lépéseit és problémáit, azok megoldásaival együtt. Utána ismertetem a keretrendszer által nyújtott lehetőségeket kihasználó teszteseteket, és azok megtervezésének menetét. Végül bemutatom a keretrendszer felhasználásával mérhető tesztelési metrikákat, és ezek változásának mértékét a tesztesetek futtatása után.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.