Automatizált vizsgálatok optikai hozzáférési hálózat végpontjain

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Marosits Tamás
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Napjaink felgyorsult világában az előfizetői hálózatok adatsebességei is egyre növekvő tendenciát mutatnak. A gyors internetes adatkapcsolat és a HDTV szolgáltatás együttes igénye olyan magas követelményeket támaszt a hozzáférési hálózat sebességével szemben, hogy a hagyományos rezes átviteli közeget fokozatosan kiváltják a tisztán optikai és hibrid megoldások.

Természetesen a hálózat átalakulásával új végberendezések kerülnek a régi eszközök helyére, melyek az üzembe helyezés előtt és a szoftverfrissítések kiadásakor is komplex tesztelési folyamatokon esnek át a szolgáltatóknál. Ezek a vizsgálatok manuálisan elvégezve igen időigényes és monoton munkát jelentenek a tesztelők számára.

Szerencsére ma már számos megoldás létezik a mérésautomatizálás területén a korábban manuálisan elvégzett vizsgálatok kiváltására. Dolgozatomban bemutatom a ma fellelhető légnépszerűbb automatizáló szoftvereket és az elvégzendő vizsgálatok alapján kiválasztom azt a megoldást, ami a legjobban illeszkedik az optikai hozzáférési hálózatok előfizetői végberendezéseinek teszteléséhez.

A kiválasztott program (SmartBear TestComplete) tulajdonságainak és használatának bemutatása után ismertetem a vizsgált berendezéshez dedikáltan elkészített tesztelési tervet, majd a megvalósítás során felmerülő problémákat és azok mérnöki megoldásait vázolom fel. Végezetül ismertetem az automatizált tesztelés további felhasználási lehetőségeit az adott szakterületen, valamint összegzem a munka eredményét.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.