Az UriSed analizátor képkiértékelő eljárásának elemzése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Jobbágy Ákos Andor
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

A diplomatervem az egészségügyi rutinvizsgálatok közé tartozó vizeletelemzés témaköréhez kapcsolódik. A feladat-megvalósítás során részletesen bemutatom a vizeletüledék elemzés manuális módszereit és a módszerek bizonytalansági faktorait. A manuális mikroszkópiával, mint gold standarddal hasonlítottam össze a 77 Elektronika Kft. által kifejlesztett képfelismerésen alapuló UriSed automata vizeletüledék elemző módszert. A munka lényegi elemei az UriSed technológia eredményességének megállapítása, és a képfelismerő módszer továbbfejlesztése.

A két diagnosztikai eljárás összehasonlításához biostatisztikai módszereket felhasználva 500 vizeletminta eredményeit vettetem össze. Ehhez elsőként az UriSed módszer által abnormálisnak tartott kritikus részecskekoncentrációkat (ún. cut-offokat) állapítottam meg, amelyhez olyan statisztikai mutatók meghatározására volt szükség, mint a specificitás, a szenzitivitás, pozitív és negatív prediktív értékek, a két módszer egyetértése és az úgynevezett McNemar mutató. A célkitűzésemnek megfelelően új kritikus értékeket állapítottam meg, amelyek bizonyos részecskék esetén jobbnak bizonyulhatnak a gyakorlatban, mint az eddig használt cut-off szintek.

A diplomatervem második része egy számítógépes program fejlesztése, amelytől a képkiértékelés minőségének javulását vártam. A program a képkiértékelés során alkalmazott döntési modulok optimalizációjára alkalmas, azaz több döntési modul közül képes kiválasztani az optimálisan együttműködőeket. A program minden modul-kombinációban képkiértékelést végez és ezekhez egy optimalizációs faktort rendel. A tesztállományon történő vizsgálataim során kiderült, hogy jelentős javulást lehet elérni a döntési modulok helyes megválasztásával.

Végeredményben elmondható, hogy az UriSed módszer jól megállja a helyét diagnosztikai pontosság szempontjából és emellett számos egyéb szempontból is előnyösebb, mint a manuális mikroszkópia. Ez a világszerte ismert automata vizeletdiagnosztikai módszer igen sikeres, és jelen diplomatervnek köszönhetően további minőségbeli fejlődése valósult meg.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.