BGP hálózati konvergenica az Interneten

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Heszberger Zalán Tamás
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Az Internet hálózati tartományai között az útvonalválasztás feladatát a Border Gateway Protocol (BGP) végzi, mely protokoll sajátosságai lehetővé teszik, hogy a folyamatban résztvevő rendszerek útvonalválasztási döntéseiket saját gazdasági és politikai igényeik szerint hozzák meg, mintsem globális fizikai paraméterekből formált mérőszámok alapján - mindeközben nagyfokú rendelkezésre állást és globális összefüggőséget garantálva. A folyamat azonban jellegéből fakadóan korántsem biztos, hogy forgalomirányítási szempontból is optimális útvonalak kiépülését fogja eredményezni.

Az Internet szolgáltatásminőségének fenntartásához elengedhetetlen a BGP lehető leggyorsabb konvergenciájának biztosítása - ennek elérésére különböző elméletek eltérő javaslatokat tesznek. Jelen dolgozat célja néhány ilyen elképzelés alkalmazhatóságának szimuláció útján történő vizsgálata, melynek megvalósításához egy erre alkalmas szoftvereszközt készítettem. Az elkészült szimulátor képes a BGP kommunikáció és döntési folyamat számos tulajdonságának szimulálására változtatható hálózati- és protokoll-paraméterek mellett, így lehetőséget kínál a konvergencia alakulásának figyelemmel kísérésére. A szoftverrel végzett szimulációk eredményei érdekes tanulságokkal szolgálnak.

A program adottságai lehetővé teszik, hogy a forráskód kisebb módosításával a BGP mellett egyéb, kísérleti „Jövőbeli Internet” protokollok viselkedésének szimulációját is el lehessen vele végezni.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.