Beágyazott képfeldolgozó processzor megvalósítása magas szintű szintézissel

OData támogatás
Konzulens:
Oláh István
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

A mai modern korban egyre gyorsabban kell a felhasználók, a megrendelők igényeit, elvárásait kielégíteni. Ezért mind nagyobb érdeklődés mutatkozik a gyors prototípus tervezési (rapid prototyping) módszerek iránt. Ez a tendencia az FPGA áramköröket használó fejlesztéseknél is megfigyelhető. A gyártók egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek, a klasszikus, alacsony szintű hardver leíró nyelvekkel (HDL) szemben, a magasabb szintű megoldások, tipikusan C/C++ alapú, támogatására. Azonban e fejlesztési módszerek még nem elterjedtek.

A feladatom az új fejlesztési technológiák integrációs lehetőségeinek feltérképezése és kipróbálása volt, egy az MTA SZTAKI által fejlesztett pilótanélküli robotrepülőgép (UAV), FPGA alapú, rendszerében. A munka során kiemelt szempont volt, hogy az eddig kifejlesztett részegységekkel kompatibilis megoldások szülessenek. Azonban azt is célul tűztük ki, hogy a már PC-s környezetben tesztelt algoritmusok integrálása könnyebb legyen a szokványos HDL alapú gyakorlattól, így felgyorsítva a fejlesztést.

A dolgozat során bemutatásra kerül a pilótanélküli robotrepülőgép optikai alapú tájékozódó rendszere. Egyes funkcionális egységeken keresztül részletezem az új, magas szintű fejlesztési módszereket, valamint összehasonlítom őket a klasszikus, hardver leíró nyelv alapú tervezéssel.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.