Beltéri hullámterjedés analízise sugárkövetéses modellel

OData támogatás
Konzulens:
Szalay Zoltán Attila
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

Dolgozatom a beltéri - azaz épületen belüli - hullámterjedés témakörével foglalkozik. Az elmúlt évtized alatt a vezeték nélküli cellás hírközlő rendszerek fejlődésének üteme tovább gyorsult. Az átvinni kívánt információ mennyisége, és a felhasználók száma folyamatosan növekszik. A cellás rendszerek a megnövekedett információmennyiséget a cellaméret csökkentésével tudják kielégíteni, az átviteli közeg tulajdonságai (pl. nagy csillapítás, szórás-késleltetés, véges kapacitás stb.) miatt. A cellaméret csökkenésével egyre jelentősebbé válik az épületen belüli hullámterjedés.

Erősen határolt a cellás célokra használható rádiófrekvenciás sáv, aminek hatékony felhasználáshoz elengedhetetlen a hírközlő csatorna pontos ismerete. A hatékonyság növeléséért folytatott harcban empirikus, félempirikus és aszimptotikus modellekkel igyekeznek közelíteni a hírközlő csatorna tulajdonságait. A legpontosabb és egyben legszámításigényesebb az aszimptotikus megközelítés, melynek alapja a sugárkövetés, vagy idegen szóval ray-tracing.

A feladatom egy olyan sugárkövetésen alapuló algoritmus megalkotása, valamint a hozzá tartozó adatbázisok kidolgozása, amely képes az épület szerkezetét, és a falak elektromágneses tulajdonságit figyelembe véve elvégezni a térszámítási feladatot. A térszámítási feladat megoldásához háromdimenziós Shooting and Bouncing Ray algoritmust használok.

Diplomatervem első felében a sugárkövetéses algoritmushoz szükséges elméleti alapokat igyekszem bemutatni, majd az elméleti alapokra építkezve először egy tesztkörnyezetben, majd egy valódi épületben végzek szimulációkat. A számítási eredményeket mérési eredményekkel is összevetem.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.