Bluetooth-alapú beltéri pozícionáló rendszer tervezése és fejlesztése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Szabó Sándor
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

A helyfüggő szolgáltatások (LBS – Location Based Service) egyre nagyobb szerepet kapnak a mindennapjainkban, azonban míg a műholdas helymeghatározási rendszerek segítségével kültéren képesek vagyunk az aktuális pozíciónk származtatására az aktuálisan forgalomban levő mobil készülékek zömével, addig beltéren ez a technológia már nem alkalmazható.

Dolgozatom során éppen ezért egy olyan általánosan (azaz a mobil készülékek széles skáláján) alkalmazható Bluetooth technológián (mely a készülék döntő többségében szintén megtalálható) alapuló beltéri helymeghatározó rendszer tervezése és kísérleti jellegű fejlesztése volt célom, mely képes lehet elfogadható késleltetést, valamint pontosságot biztosítani. Tekintettel arra, hogy jelenleg nem található olyan általánosan elterjedt rendszer, mely képes lenne erre a feladatra, a vizsgálatot egészen az alapok feltárásánál kezdtem.

A tervezési folyamat kezdeteként a releváns pozicionáló módszereket számbavéve, valamint a technológia releváns rétegeinek a működését és a mobil platformok által támogatott funkciókat figyelembe véve, származtattam a lehetséges architektúrákat, majd azok közül egy olyan, viszonylag egyszerű megoldást választottam, mely képes az előírt kritériumok teljesítésére. Ezt követően a különböző vételi teljesítményen alapuló pozicionálási eljárások (ujjlenyomat módszer, trilateráció) alkalmazhatóságát vizsgáltam valós környezetekben.

A mérések alapján kiderült, hogy a vételi teljesítményen alapuló megoldások alkalmazhatatlanok a valós szkenáriókban, ennek megfelelően egy a láthatósági információkon alapuló, cellás megközelítést választottam a pozicionálás módszereként.

Az így származtatott rendszer létjogosultságát igazolandó, azt kísérleti jelleggel megvalósítottam, majd valós környezetekben és szituációkban vizsgáltam annak működését. A verifikáció végeredményében pozitívan zárult, azaz a rendszer teljes mértékben képes volt a tőle elvártaknak megfelelően funkcionálni.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.