CAN illesztő 3D MEMS erőmérő szenzorokhoz

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Tóth Csaba
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Az MTA Természettudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézetében egy nagyobb projekt részeként 3D MEMS erőmérőt fejlesztenek orvosi alkalmazáshoz. Ezeket az erőmérő szenzorokat műtéteknél használatos laparoszkópokba építik majd bele, kettőt-kettőt laparoszkóponként. A laparoszkópok egy nagyobb orvosi robot részét képezik.

Az én feladatom egy kommunikációs híd kiépítése volt az erőmérők és az orvosi robot, illetve a külvilág között. A 3D MEMS erőmérő analóg feszültségét ADC mintavételezi, az ADC-kkel kinyert adatok pedig I2C busz segítségével jutnak el egy mikrokontrollerhez, amelyet CAN buszra kell illeszteni. A mikrokontroller az ADC-ket periodikusan lekérdezi, a nyers adatokon előfeldolgozást végez, majd az adatokat CAN buszra továbbítja. A mikrovezérlőnek CAN üzeneteket is kell tudnia fogadni. A fogadott CAN üzenetekben az adatok elő feldolgozásához szükséges konstansokat kapja meg a mikrokontroller. A konstansokat el kell tudnia menteni egy nem felejtő memóriába is.

Dolgozatom fejlesztői munkámat ismerteti, melynek lépései a következő pontokban foglalhatók össze:

• Felvázoltam az orvosi robot tervezett működését, és ismertettem a laparoszkópok rendszeren belüli szerepét.

• Bemutattam a 3D MEMS erőmérő szenzorokat, valamint követelményeket megfogalmaztam az elkészítendő mikrovezérlős rendszerre és a CAN kommunikációra.

• Elkészítettem a mikrovezérlős CAN illesztő rendszertervét, a szükséges alkatrészeket kiválasztottam, valamint a rendszert megterveztem.

• A CAN illesztőt deszkamodell szinten elkészítettem és a rendszer működését demonstráltam.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.