CAN intelligens hálózati kapcsoló megvalósítása

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Sujbert László
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

A mai, modern személygépjárművekben számos fedélzeti kommunikációs sín köti össze a vezérlőegységeket, amelyek tesztelése legegyszerűbben e síneken keresztül lehetséges. A hatékony tesztfuttatásához szükség van speciális kapcsolóeszközökre, amelyek képesek dinamikusan átkonfigurálni a tesztelt rendszerek összeköttetéseit.

Az autók kommunikációs hálózatában általános esetben nincs szükség az összeköttetések megváltoztatására, így nincsenek piaci megoldások erre a feladatra. Ráadásul a tesztkörnyezet számos követelményt is támaszt egy kapcsolóval szemben. A diplomatervezés keretében egy CAN-hálózaton működő intelligens kapcsolóeszközt valósítottam meg, amely a speciális követelményeket és számos funkciót is teljesíti.

A dolgozat első felében ismertetem a megszerzett és a feladat megoldásához szükséges elméleti ismereteket. Először rövid áttekintést adok a hálózati szoftverek rétegzett felépítéséről, beleértve az adatkapcsolati réteg feladatait, amelyben a kapcsolóeszközök működnek. Ezután részletesen ismertetem a leggyakoribb kapcsolási algoritmusokat. Kitérek a kapcsolási alapfogalmakra, az algoritmusok jellemzéséhez használható mérőszámokra, és az elemzési szempontokra is. Végül mélyrehatóan elemzem az egyes algoritmusokat, hatékonyság és felhasznált erőforrások szempontjai alapján, és össze is hasonlítom őket egymással.

A dolgozat második felében a megvalósítás konkrét lépéseit és a döntéseim indoklását írom le. Először összegzem az összegyűjtött követelményeket a kapcsolóval szemben. Majd bemutatom az elkészült hardver blokkvázlatát, és kitérek az egyes részegységek tervezése során felmerült legfontosabb problémákra és az azokra adott megoldásokra. Ezután ismertetem a kifejlesztett vezérlőszoftver architektúráját, struktúráját, és részletesebben kitérek a legfontosabb szoftvermodul megvalósítására. A dolgozat végén szót ejtek az elkészült intelligens kapcsoló teszteléséről és a mérések során kapott eredményekről, illetve rávilágítok a jövőbeni fejlesztési lehetőségekre is.

A fejlesztés eredményeként elkészült az intelligens CAN hálózati kapcsolóeszköz, amely képes a CAN hálózati üzenetek kapcsolására az elvártaknak megfelelő sebességgel és késleltetéssel, valamint a követelményekben felsorolt összes funkciót is képes ellátni.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.