Ciklikusan jelentkező termikus túlterhelések hatásának vizsgálata a kisfeszültségű elosztókábelek szigetelésére

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Tamus Zoltán Ádám
Villamos Energetika Tanszék

Dolgozatom során arra a kérdésre keresem a választ, hogy milyen hatással van az elosztott energiatermelés a kisfeszültségű hálózatra. Az elosztott energiatermelés rohamos iramban fejlődik, egyre nagyobb körben terjed el. Ez a jelentős ugrás korábban nem megjelenő igényeket okozhat a kisfeszültségű elosztókábeleken. Ilyen igénybevételek lehetnek manapság az energiaáramlási irány megfordulása vagy a fogyasztók által okozott rövid idejű termikus túlterhelés. Ezek jelentkezhetnek ciklikusan, néhány órás jelentős termikus igénybevételt okozva a kisfeszültségű kábelhálózat egyes régebbi szakaszainak. Munkám során ezen termikus túlterhelések hatására történő termikus öregítéssel fogok foglalkozni. Munkám elején bemutatom a kisfeszültségű elosztókábelek felépítését és milyen túlterhelések érhetik őket.. Vizsgálom, milyen változást idéznek elő a kábelek villamos és mechanikai paraméterein az újonnan jelentkező igénybevételek. Ezt követően mérésekkel próbált bemutatni a termikus öregítés hatásait. Napjainkban üzemben használt elosztó kábelekből minták lettek kialakítva és ezeket úgynevezett gyorsított öregítési eljárásnak fogom alávetni. Egy öregítési ciklus után villamos és mechanikai paramétereket mérését végzem, változásokra összpontosítva. Mechanikai jellemzőként a kábel köpenyének keménységét, villamos paraméterként a kapacitást, veszteségi tényezőt mérek, mind az ereken, mind a kábelek köpenyén. A dolgozat folytatása egy régebbi munkának. Moaz Abu Shaar kolléga is ezt a témát kutatta. Ő elvégzett 4 öregítési ciklust (3/6/12/18 órást). Szeretném összehasonlítani, az őáltala indított kezdeti állapotot, illetve öregítési ciklusokat, az általam végzett mérésekkel. Szakdolgozatomat a kapott eredményeket vizsgálatával és az azokból levonható következtetések bemutatásával zárom.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.