Csatolt zongorahúrok fizikai modellezése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Fiala Péter
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

A zenei hangkeltés egy idős az emberiséggel. Az évszázadok során erre

alkalmas eszközök sokasága került ki a hangszerépítők műhelyeiből. A hangszerek igen

változatos formavilága és technikai megvalósítása a tapasztalati javítás

végeredményeként jött létre.

A zene iránti szeretet napjainkban sem változott, ugyanakkor felmerült az igény

a hangszerek hangjainak digitális reprezentációjára is. A korunkban még domináns

hangminta alapú szintézis mellett egyre nagyobb szerep jut a fizikai modell alapú

hangszintézisnek is. Ez utóbbi esetén a hang nem egy korábban felvett minta

illesztésének eredményeként, hanem a hangszert leíró fizikai modell kimeneteként áll

elő. Így a hangkeltésen kívül, a hangszer tökéletesítésében is szerepet kaphat.

Dolgozatomban a zongora fizikai modell alapú szintézisével foglalkozom.

Ismertetem a hangkeltés folyamatában fontos szerepet játszó főbb mechanikai elemek

(kalapács, húr, rezonánslap) egyszerűsített fizikai modelljét. Kitérek a modellezés során

felmerült kérdésekre, és ismertetem az implementált szimulációt.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.