DC motorok távvezérlése Internet felett TI Connected LaunchPad felhasználásával

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Kovácsházy Tamás
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Összefoglaló

A szakdolgozatom témája, egy interneten keresztül vezérelhető eszköz, ami képes a vezeték nélküli kommunikációra és mozgásra. Feladatom az alkatrészeinek kiválasztása, a fejlesztés folyamatának bemutatása és a tesztelése, és egyéb felmerülő hibalehetőségek felvázolása és kijavítása. A jelenlegi piacon igen elterjedtek a különböző féle mikrokontrollerek és Sigle Board Computerek. A hozzájuk tartozó kiegészítő modulok egyre fejlettebbek és egyre szélesebb az alkalmazhatósági területük. Ezek fejlesztése során sokszor csak egy demó feladat megvalósításáig fejlesztik a szoftvert. A feladatom, annak a vizsgálata, hogy hogyan viselkednek ezek az eszközök egy másik, általam defi-niált feladat elvégzésekor.

Célom egy olyan rendszer megvalósítása, amely jelenleg piacon elérhető eszkö-zökből összeállítható és működtethető minimális módosítással. Ehhez meg kell keresni a feladat megvalósításához alkalmas kommunikációs protokollt, a megfelelő hardvert és a hozzátartozó fejlesztőkörnyezetet, és a kommunikációhoz és mozgáshoz szükséges modulokat. A Texas Instruments cég által gyártott TM4C1294 Connected LaunchPad rendelkezik egy 120 MHz-es 32 bites processzorral, 256 KB SRAM-mal és 1 MB flash memóriával, ahol a programokat lehet tárolni. Az eszközön webszerver is futtatható, amihez Ethernet csatlakozó is rendelkezik. Rendelkezik továbbá két darab BoosterPack-kel, ahova számos kiegészítő modul csatlakoztatható.

A dolgozatom témája a TM4C1294 Connected LaunchPad kártyához egy motorve-zérlő és egy WiFi kommunikációra alkalmas modul illesztése, amivel egy DC motorokat tartalmazó tankot lehet vezeték nélkül irányítani. A dolgozatomban kitérek az eszközök kiválasztására és a működtető program bemutatására.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.