Debugger kiterjesztés az MDD eszközleíró nyelvhez

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Mezei Gergely
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Az ipari automatizálás területén gyakori megoldás, hogy a hardver elemeket saját leíró nyelvvel írják le, annak érdekében, hogy ezek elváljanak az üzleti logika rétegtől. Ez a struktúra rugalmas, lehetővé teszi a hardver elemek módosítását a teljes keretrendszer újrafordítása nélkül. A megoldás hátránya, hogy a sokféle leíró nyelvhez nem áll rendelkezésre megfelelő fejlesztői támogatás. Erre példa az MDD (Master Device Description) nyelv, melyhez nincs elérhető debugger.

A diplomamunkám során létrehoztam egy Visual Studio plugint, mely MDD nyelvű fájlok debuggolására, és alapvető nyelvi támogatás nyújtására alkalmas. Ennek megvalósításához egy meglévő debugger motort integráltam Visual Studio környezetbe.

Dolgozatomban bemutatom egy script nyelv debuggolásához kapcsolódó alapvető funkciókat, valamint egy Visual Studio-ba beépülő debugger struktúráját. Az MDD nyelvi támogatását a meglévő debugger motort felhasználva implementáltam. Elérhetővé tettem továbbá a programozók számára olyan alapvető debugger funkciókat, mint például a töréspontok kezelése, vagy a változók aktuális értékének lekérdezése.

A munkám eredményeképpen előállítottam egy alapszintű funkciókkal rendelkező, Visual Studio környezetben elérhető debuggert, amely nagyban elősegíti az MDD nyelven való fejlesztést.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.