Deinterlacer megvalósítása FPGA áramkörön

OData támogatás
Konzulens:
Szántó Péter
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

A katódsugárcsöves televíziók korában a váltottsoros képalkotás volt a meghatározó, ami azt jelentette, hogy egy adott kép páratlan és páros sorai különböző időpontban kerültek frissítésre. Ahhoz, hogy a mozgások folyamatosnak tűnjenek, az egyes félképeket is különböző időpontban rögzítették. Ez számos akkori problémára jelentett megoldást, de máig legnagyobb előnye, hogy a szükséges sávszélességet a felére csökkentette.

A tudomány fejlődésének köszönhetően új technológiákon alapuló televíziók jelentek meg, ezek pedig már progresszív képalkotást alkalmaznak. Ha egy régi felvételt próbálunk megjeleníteni egy új kijelzőn, több problémával is találkozhatunk, mint például a kép remegése, vagy mozgásoknál a kép szétcsúszása. A deinterlacer algoritmusok ezekre próbálnak megoldást találni.

Diplomatervem célja egy jó minőséget biztosító, minél kisebb erőforrásigényű deinterlacer algoritmus implementálása FPGA-n.

A dolgozat első részében a videótechnikai alapfogalmakat ismertetem, és bemutatok néhány elterjedt deinterlacer algoritmust is. Munkám során az algoritmusok MATLAB szimulációját is elvégeztem, ennek eredményeit is bemutatom.

A második részben az elkészült deinterlacert ismertetem. Kitérek a tervezéshez szükséges elméleti ismeretekre is, valamint bemutatom az implementáció során felmerült problémákat, azok megoldásával és indoklásával együtt.

Végül pedig összefoglalom a szakdolgozat eredményét és javaslatot teszek a továbbfejlesztési lehetőségekre.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.