Diplexer rendszer tervezése

OData támogatás
Konzulens:
Fehér Gábor
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

A diplomaterv egy földfelszíni mikrohullámú összeköttetés diplexer rendszerének tervezésével foglalkozik. A diplexer részeként megtervezésre kerül az adó- és vevõszûrõ, a jelösszegzõ és egy kiszajú elõerõsítõ. A tervezésnél fontos szempont volt az olcsó tömeggyárthatóság, így a diplexer utánhangolása nem lehetséges. Ez az üzemi frekvencián (15GHz) szokatlan követelmény, mivel a gyártási pontatlanságok miatt ezek a szûrõk hangolócsavarokkal vannak ellátva. A hagyományos finline típusú (NYÁK betétes) csõtápvonalas szûrõt továbbfejlesztettem, transzmissziós zérusokat tartalmazó karakterisztikájú szûrõvé. Ezáltal meredekebb levágás érhetõ el az áteresztõ tartományon kívül, javítva az adó- és vevõág közötti izolációt. A jelösszegzõ rajzolata a szûrõ betétjein készült. A NYÁK lemezeket kihasználva, aktív áramkörök is elhelyezhetõk a diplexerben, lehetõségként a csõtápvonalban planáris módon elkészített kiszajú elõerõsítõt mutatok be, mellyel így kisebb zajtényezõ érhetõ el. További lehetõségként egy olyan antennát mutatok be, melyben középen a szûrõk betétjére felvitt rajzolatokkal pontosan beállítható az iránykarakterisztikája és nyeresége. Így egy kompakt diplexer rendszer valósítható meg, amely magában foglalja az elõerõsítõt és az antennát is, és gyártás után nem igényel utóhangolást.

A dolgozat elsõ részében a csõtápvonalas és microstrip eszközök tervezéséhez szükséges elméleti alapokat tekintem át, utána a szûrõtervezéshez szükséges saját készítésû MATLAB programom által használt csatolási mátrix elméletét részletesen tárgyalom. A szûrõk és az erõsítõ megtervezését követõen 3D EM szimulációval végzek optimalizálást. Ezt követõen a legyártott prototípusok mérési eredményeit ismertetem.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.