Divatterjedési modellek elemzése ágens alapú eszközökkel

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Heszberger Zalán Tamás
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Manapság a hálózatkutatás fontossága egyre inkább előtérbe kerül, eredményeit a legkülönbözőbb területeken hasznosítják. Megszámlálhatatlanul sok, gyakran komplex hálózat vesz minket körül, legyen szó számítógép, kommunikációs, biológiai vagy kapcsolati hálózatokról. A hálózatkutatás fiatal, mintegy húsz éves történetre visszatekintő, de dinamikusan fejlődő tudományterület. Szakdolgozatomban a kapcsolati hálókon történő információterjedést vizsgálom, különös tekintettel a hálózat felépítésének a terjedés sajátosságaira gyakorolt hatásait illetően. Vizsgálataimat a témában releváns két vezető elméletre, a Malcolm Gladwell féle vírusterjedésre és a Duncan Watts féle kaszkádmodellre alapoztam. A szimulációk NetLogo környezetben készültek, mely egy ágens alapú modellező szoftver. A vizsgálat során random, klaszteres és skálafüggetlen tulajdonságú hálózatokat hasonlítottam össze. Statikus és dinamikusan változó hálózatokon is végeztem vizsgálatokat, különös tekintettel az utóbbira, hiszen a valós hálózatok is folyamatos változásban vannak. Úgy találtam, a hálózat felépítése főképp a kaszkádmodell esetében, míg a hálózat sűrűsége mindkét esetben kiemelkedő fontosságú. Különbséget találtam stagnáló méretű és növekvő hálózatok között is, utóbbi esetben vírusterjedés esetén nagyobb mértékű információterjedést tapasztaltam. Végül igyekeztem mindkét információterjedési modellre gyakorlati felhasználási lehetőséget megfogalmazni. A vizsgálat eredményeit fel lehet használni marketingstratégiák kidolgozásához, vagy változatos szociológiai kutatásokhoz.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.