Eclipse környezetbe integrált járműbusz szimuláció

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Sujbert László
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Napjaink gépjárműveiben a különböző fejlett funkciókat megvalósító elektronikus ve-

zérlőegységek (Electronic Control Unit, ECU) nem elszigetelten működnek, hanem

egymással kommunikálva egy elosztott rendszert valósítanak meg. A köztük lévő kom-

munikáció autóipari protokollok (CAN, LIN, FlexRay) szerint folyik. A gyártók teljes

szoftver- és hardverrendszert terveznek meg. Az egyes beszállítók feladata pedig a

rendszerterv vonatkozó részei alapján a különálló vezérlőegységek megvalósítása úgy,

hogy a fejlesztés folyamán mindvégig szem előtt tartsák, hogy a vezérlőegységek egy

későbbi rendszer részét fogják képezni. Az ECU-kat fejlesztő beszállítók elemi érdeke,

hogy a vezérlőegységek kommunikációs képességeit a fejlesztés korai fázisában, a jár-

műbe integrálásnál sokkal korábban tesztelni tudják, ennek a feladatnak a támogatására

szolgálnak a járműbusz szimulációs eszközök, amelyek segítségével szimulálható a ve-

zérlőegységek kommunikációs környezete.

Az AUTOSAR autóipari gyártók és beszállítók együttműködésének eredménye-

képpen létrejött szabványos szoftverarchitektúra. Az AUTOSAR alapú rendszerek ma-

gas szintű leírására szolgál a System Template dokumentum, melynek az egy-egy vezér-

lőegység szempontjából releváns részeit az ún. ECU Extract tartalmazza.

Az általam fejlesztett, Eclipse környezetbe integrált, széleskörűen testreszabható

PC-oldali járműbusz szimulációs eszköz AUTOSAR-alapú vezérlőegységek szimulációs

környezetét valósítja meg, lehetővé téve, hogy az egyes ECU-k viselkedését tetszőleges

kommunikációs bemenettel vizsgáljuk. A szimulátor bemenete az ECU Extract, amely a

megfigyelni kívánt vezérlőegység konfigurációjának is az alapját adja, ezáltal jöhet létre

a beágyazott és szimulációs oldal közötti együttműködés. Az ECU Extract feldolgozása,

valamint a szoftver saját konfigurációjának kezelése is az Eclipse Modeling Framework

által biztosított modellalapú technológiák segítségével valósul meg. A szimulátor Xtext

technológiát használó saját domainspecifikus nyelvén tetszőleges szimulációs szekven-

cia megtervezhető egy intuitív és kényelmes fejlesztő felületen. A PC és a megfigyelt

vezérlőegység közötti kommunikációt egy kommunikációs gateway egység biztosítja,

amely Ethernet kapcsolaton keresztül nyújt hozzáférést a járműipari buszokhoz. A meg-

valósított szimulációs szekvenciák nyomon követésére és elemzésére a szoftver konfigu-

rálható grafikus felhasználói felületet biztosít.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.