Egér-alapú azonosítás lehetőségének vizsgálata a weben

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Gulyás Gábor György
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

A webes online vállalkozások esetén gyakori, hogy üzleti modelljük intenzív, kiterjedt adatgyűjtési gyakorlatra épül, és ennek megvalósítására a gyakorlatban számtalan módszer terjedt el, amelyek mind az interneten böngészők követését valósítják meg. Ezek között számos privátszférát sértő tevékenységet lehetett már korábban is látni, amelyek a technológiának köszönhetően kivédhetőek voltak. Például az ún. tracking cookie-k törlésével védekezni lehet a manapság legelterjedtebb követő megoldás ellen.

Mivel a sütik esetében könnyű volt eljárni, olyan technológiának a mélyebb vizsgálatára törekedtem, amelynél az inkteraktív privátszféra-védelem kevésbé valósítható meg. A BSc képzésem alatt általam készített, „Webes egér hőtérképek készítése és elemzése készítése” című szakdolgozathoz hasonló tárgyú lehetőséget választottam, amely ezen alkalommal is az egérrel végzett tevékenység alapján történő azonosíthatóság vizsgálatára esett. Jelen dolgozatban a terület privátszférát érintő vonatkozásainak feltárását, az azonosíthatóság vizsgálatát tekintettem célomnak, amelyet a személyek egérhasználatának többféle jellemző szerinti kivonatainak vizsgálatával végeztem el.

Először bemutatom a szakirodalmat, ahol néhány létező követési technológia ismertetését követően azt vizsgálom, milyen mértékben valósítható meg a személyekhez egyéni attribútumok hozzárendelése az egér-tevékenység alapján, azaz viselkedésük biometrikus úton történő azonosításuk lehetséges-e. Amennyiben kimutathatóak egyéni jellemzők, egymástól megkülönböztethetőek lehetnek a felhasználók, így azonosíthatóak is, valamint lehetőség nyílhat akár ízlésprofilírozásra is.

Ehhez a vizsgálathoz adatgyűjtésre volt szükségem. A gyűjtés megvalósításához a rögzítéshez használható Firefox-kiegészítőt készítettem, valamint az adatgyűjtéssel kapcsolatos tudnivalókat eljuttattam a felhasználók számára. Az adatokat fogadó keretrendszer Javascript és PHP nyelveken íródott.

Végül az adatgyűjtés 23 fő részvételével történt. Az adatok kiértékelését Python programokkal végeztem, különböző szempontok szerint kialakított funkciókkal automatikusan, ugyanis az adathalmaz mérete 1.2 millió rekordból állt. A vizsgálataim eredményei alátámasztják az eredeti feltevést, miszerint az egyénre jellemző attribútumhalmaz létrehozható az egérmozgás alapján.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.