Egycsatornás EKG-áramkör fejlesztése

OData támogatás
Konzulens:
Szombathy Csaba Zoltán
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

Az EKG- és egyéb impulzusjelek fontos humánfiziológiai jelek, melyek alapján az emberi szívrendszerrel kapcsolatos következtetések vonhatók le. A szívrendszerei betegségek kimutatása és megelőzése érdekében ezért igen fontos e jelek elemzése.

Egy- és többcsatornás EKG-jelek detektálhatók, jeleníthetők meg és elemezhetők. Számos testre rögzíthető orvosi készülék egycsatornás mérést végez, egyszerűségéből adódóan és a behatárolt automata mérési lehetőségek miatt. E rendszerek segítségével ugyanakkor a kis- és nagyvérkör különféle szöveti felépítéséhez és folyamataihoz kapcsolódó betegségek is tanulmányozhatók a későbbiekben.

A jelen szakdolgozat tárgya egy EKG-áramkör egy analóg csatornájához tartozó bemeneti fokozat ― melyet meg is építettünk ― felépítésének és működésének bemutatása. Az analóg áramkör egy igen jó közös módusú elnyomással rendelkező mérőerősítőből áll, melyet egy kompenzáló fokozat egészít ki, a közös módusú (zavar)összetevők kioltásának fokozása végett. Egy fél-tápfeszültséget előállító fokozat is része az áramkörnek, amely virtuális földpotenciált állít elő.

Az EKG-áramkör EKG-impulzusokat érzékel, kimenetén egy megjelenítő fokozatot hajt meg.

A jelen áramkörben analóg alkatrészeket, például nagy erősítésű erősítőket, továbbá passzív elemeket ― úgymint kondenzátor, ellenállás ― használtunk.

A jelen szakdolgozat tárgyátképező esetben három elektródát tartalmazó EKG-rendszert használtunk. A feszültséget mellkasra rögzített elektróda-párról vettük le, a harmadik elektróda pedig a közös módusú feszültség kioltására szolgált. Az EKG-jelalakot végül digitális oszcilloszkópon jelenítettük meg.

A jelen dolgozatban betekintést adunk az elektrokardiográfia elméletébe, az EKG-hullámok/jelek tulajdonságaiba, valamint részletesen ismertetjük a háromvezetékes EKG-rendszerek működését.

A főbb eredmények: az EKG-áramkörrel oszcilloszkópon ábrázolt jelet voltunk képesek érzékelni. Az elemzések során kitérünk az EKG-impulzusok tulajdonságaira is.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.