Egységes konfigurációs interfész létrehozása hálózati szolgáltatások CPE eszközeihez

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Varga Pál
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Napjainkban a hálózati fejlesztések jóvoltából lehetőség nyílt a virtuális hálózatok határát az előfizetőkig kiterjeszteni. Ez a kiterjesztés az előfizetőkhöz telepített CPE (Customer Premises Equipment) berendezések virtualizációjával valósulhat meg. A virtualizáció hatására a korábban az eszközön futó alkalmazások egy felhő alapú infrastruktúrán kerülhetnek megvalósításra. A megvalósítás előnyei közé sorolhatjuk, hogy a CPE berendezések egyszerűsödnek, így kevesebb anyagi ráfordítással létesíthető új előfizetés, valamint a konfigurációs felület függetlenné válik a CPE gyártójától, így az eszköz által nyújtott szolgáltatások is egységessé válnak.

A dolgozatom első részében röviden bemutatásra kerül a jelenleg használt eszközök menedzsmentjét megvalósító CWMP (CPE WAN Management Protocol) protokoll. A működés és az azt megvalósító hálózat bemutatásán kívül szó esik a menedzsment és a jelenleg használt CPE-k korlátairól, melyekre megoldás nyújt a virtuális eszközök használata.

A dolgozatom célja a lehetséges megoldások vizsgálata, amely magában foglalja a hálózati topológia megtervezését a topológia elemeinek vizsgálatával. A vizsgálat a virtuális CPE kapcsolódását lehetővé tevő tunneling megoldások ismertetésével kezdődik, majd az eszköz menedzselésére használható netconf protokoll kerül bemutatásra.

A dolgozatban bemutatásra kerül egy prototípus implementáció és megvalósításának lépései. A kialakítást a dolgozat során ismertetett protokollok alkalmazásával végeztem. Egy asztali számítógépen megvalósításra került az eszközmenedzsmentért felelős netconf kliens, valamint virtuális gép alkalmazásával a CPE funkciók. A virtuális CPE ezt a számítógépet a dolgozat során megvizsgált és kiválasztott PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) tunneling protokoll segítségével éri el.

A megvalósítás után vizsgálatra került az eszközmenedzsment működése. A netconf kliens segítségével egy lekérdezést indítottam a virtuális gépen létrehozott netconf szerver felé. A válasz üzenetben a virtuális gép interfészeinek állapota látható, ami igazolja a protokoll működését.

A dolgozat végén szó esik a koncepció alkalmazhatóságáról és továbbfejlesztési lehetőségekről.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.