Elosztott rendszer topológiájának felfedezése és vizualizációja

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Gajdos Sándor
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Az elosztott rendszerekben számos felmerülő problémával találhatják szemben magukat a fejlesztők, melyek megoldása legtöbbször nem könnyű. Az én feladatom, hogy egy elosztott rendszerben egy vagy több komponens változását vizualizáljam, a felhasználók és fejlesztők számára egyaránt értelmezhető módon.

Dolgozatom Bevezetés fejezetében az elosztott rendszereket és azon keresztül a ZooKeeper legfontosabb funkcióit és mechanizmusait mutatom be. A Forgatókönyv bemutatása fejezet alatt ismeretem magát a forgatókönyvet és annak részeit. Ezt követően egy magasszintű rendszerterven keresztül bemutatom annak a banki alkalmazásnak minden komponensét, amelyen keresztül szemléltetni fogom a topológia felfedező alkalmazás működését. A harmadik, Topológia felfedezése és vizualizációja fejezetben bemutatom azt, hogy miként jutottam el a végső megoldási tervemhez, majd a vizualizáló rendszer tervezését és implementálását ismeretem részekre bontva. Ezt követően a már korábban bemutatott, elosztott Java alkalmazás segítségével szemléltetem működését, valamint bemutatom kimeneti formátumokat és a dátum szerinti szűrést is. A program képes a rendszerben történő változásokat könnyen és gyorsan megmutatni, mely változások jelenthetik egy komponens kiesését vagy megjelenését a topológiában. A program akár komplex rendszerekben is képes közel valós időben eredményt szolgáltatni, melynek köszönhetően akár egy valós banki rendszerben is használhatóvá vállhat. Végül az Értékelés fejezetben összefoglalom a megvalósított funkciókat, továbbá ismertetem, hogy még milyen egyéb javításokat lehetne eszközölni a rendszer még széleskörűbb és általánosabb használatához.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.