Épületek energiamegtakarítási lehetőségeinek vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Iváncsy Tamás
Villamos Energetika Tanszék

Az utóbbi évszázadban bekövetkezett technológiai fejlődés hatása a primer és szekunder energiahordozók felhasználására robbanásszerű méreteket öltött. Ezen igények jelenlegi fenntarthatatlan kiszolgálásának hatására a XXI. század egyik kulcsszava lett a fenntarthatóság.

A dolgozat célja nem az energiatermelés, hanem az energiafelhasználás oldaláról megközelíteni a fenntarthatóság és környezettudatosság problémáját. Az értekezés fókusza a lakóépületek megtakarítási lehetőségeinek vizsgálata.

A dolgozat a nemzetközi egyezményektől kezdődően az Európai és hazai jogalkotáson keresztül tekinti át a klímavédelemre irányuló törekvéseket. Ezen túl bemutatásra kerül a jelenlegi magyarországi épületállomány helyzete, és az ebben rejlő energiamegtakarítási potenciál. Ezt követően a felállított szabályozási környezetben kerül vizsgálatra néhány beruházási lehetőség, elsősorban gazdasági szempontból. Elsőként a különböző – szigorodó követelményeket teljesítő - energiahatékony építési módok kerülnek összevetésre, illetve szó esik a földhőhasznosítás gazdasági lehetőségeiről. Az elemzés után a téma egy másik aspektusa kerül vizsgálatra, az épületinformatikai rendszerekben rejlő lehetőségek. A téma rövid megalapozását követően, egy épület éves energiafelhasználása kerül meghatározásra, továbbá egy KNX épületinformatikai rendszer kerül megtervezésre. Ezt követően a beruházással járó energiamegtakarítás, és megtérülés kerül további elemzésre. Végül a számítási folyamat egy hasonló témájú nemzetközi tanulmánnyal kerül összevetésre.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.